BAĞARASI FM
  AV KÖPEĞİ IRKLARI
 
AV KÖPEĞİ IRKLARI


ALMAN SPANİELİ
TARİHÇESİ : Geçmişi net olarak bilinmemekle birlikte, Almanya da bir köpek yetiştiricinin, çeşitli av köpeklerini eşleştirerek ürettiği söylenmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: erkeklerde ve dişilerde 40-50 cm. Ağırlık: 20 kg. Geniş, sağlam bir yüzü, çok gelişmiş kestane rengi bir burnu vardır. Çene: makas yada kelpeten. Dudaklar: ince, salyasız. Gözler: koyu kahverengi, çok canlı. Kulaklar: geniş, yassı, sarkık. Kuyruk: yukarı doğru durur ama, asla sırta doğru kıvrılmaz; ucu biraz kesik. Tüyler: uzun, sağlam, kalın dalgalı.Renk: siyah üzerine sarımsı kahverengi, kestane yada geyik kırmızısı bölgeler vardır. KARAKTERİ : Efendisine karşı her zaman duygusal ve itaatkar, ancak av alanında serttir.
KULLANIM ALANI : Tilki ve yaban tavşanı avında son derece başarılı olup, çok zor doğa koşullarında dahi mükemmel performans sergilemektedir.Son derece cesur ve yapısı itibari ile dayanıklıdır.

BASSET

TARİHÇESİ : Muhtemelen 16. yüzyılın sonlarına doğru fransa da yetiştirildiği bilinmektedir.
ÖZELLİKLERİ : yükseklik: 26-36 cm. Uzunluğu yüksekliğinin iki katı olup başı, kubbe biçiminde ve güçlüdür, yanakları tüylü olup, gözleri iri siyahtır.kulaklar: uzun ve koni biçiminde, yuvarlak ve sivridir.Boyun: hafif sarkık, göğüs yuvarlak, göğüs kemiği görülebilecek kadar çıkık, kuyruk uzun, dibe doğru kalın, ucu ince ve kılıç biçiminde hafif kıvrıktır.
KARAKTERİ : Av esnasında dik başlı, iyi huylu olmasından dolayı, değerldir.
KULLANIM ALANI : Tilki ve yaban tavşanı avında kullanılmaktadır. çalılık ve dikenli arazilerde avlanması, büyük ırk köpeklere göre daha iyidir.

BEAGLE

TARİHÇESİ : Bu ırk muhtemelen elizabeth döneminde harrier le eski ingiliz tazısının çiftleştirilmesi ile geliştirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: 33-40 cm. Ağırlık: 8-14 kg. güçlü ama görünümü kaba olmayan bir başı, burun delikleri çok gelişmiş siyah bir burna sahiptir. Kafatası: kubbe biçiminde, yüzü uzundur. Gözler: kestane yada eladır. Kulaklar: yanaklara doğru uzun ve sarkıktır. Boyun: Uzun hafif sarkık Ayaklar: yuvarlak ve güçlü tüyleri ile ayırt edilen iki ayrı tipüi vardır, biri yumuşak, diğeri sert tüylüdür. Renk: siyah desenli, mavi, siyah, portakal veya üç renkli olabilmektedir.
KARAKTERİ : Duygulu ve neşeli bir yapıya sahip olmakla birlikte, sakin, temiz, hoşgörülü ve güzel seslidir.
KULLANIM ALANI : Yaban tavşanı, sülün ve bıldırcın avında uzmanlaşmış, ancak balık avında da kendini ispatlamıştır. İnsana yakınlığı ile de aile köpeği olma yolunda yüksek notu vardır.

BLOODHOUND

TARİHÇESİ : Aslen belçika kökenli olup, ırkın ıslah çalışması ingilizler tarafından yapılmıştır.
ÖZELLİKLERİ : İri, güçlü ve yavaş bir karaktere sahip olan bu ırk, iz sürme konusunda kusursuzdur. Yükseklik: (E) 67 cm (D) 60 cm. Ağırlık: 40-48 kg. Uzun bir başı, siyah bir burnu ve sarkık kulakları vardır. Alın ve yanak derisi son derece kırışıktır.
KARAKTERİ : Duygusal, sessiz, ürkek, iyi huylu, nazik ve sevimli bir yapıya sahiptir.
KULLANIM ALANI : Olağanüstü bir koku alma duyusuna sahip olmasından dolayı, yer altında yaşayan küçük hayvanların yerini bulmada mükemmeldir. Polis ve asker tarafından iz takibi olayındaki başarılarından ötürü, dünyanın dört bir tarafında kullanılmaktadır. Günlerce iz sürme yeteneğine sahiptir.

DACHSHUND

TARİHÇESİ : Alman kökenlidir.
ÖZELLİKLERİ : Bu ırk; kısa tüylü, tel tülü ve uzun tüylü olmak üzere üç gruba ayrılır. her üç türünde cüssesinde farklılıklar görülmektedir. Ağırlık: 3-9 kg. yükseklik: 12-22 cm., uzun gövdeli, hareketli, kaslı ve kısa bacaklı bir köpektir. Başı: uzun ve kafatası çıkık, kulaklar: hareketli ve yanaklara doğru sarkıktır. 42 dişi vardır.
KARAKTERİ : sakin, duygulu, duyarlı, cana yakın, daima dkkatlidir.
KULLANIM ALANI : Avını ininde yakalayabilen bir köpektir. Bekçiliğe uygundur.

GRAHUND

TARİHÇESİ : Kökeni 6000 yıl öncesine dayanan bu ırkın geçmişi hakkında net veriler bulunmamaktadır.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: 49-52 cm. Ağırlık: 30-33 kg. Başı zarif ve üçgen biçimindedir. Yüzü: sivri olup makas çenelidir. Gözler: koyu kahve, kulaklar: dik sert ve sivri, kuyruk: kısa sırtına doğru kıvrıktır.
KARAKTERİ : Dengeli, İtaatkar, iyi huyludur.
KULLANIM ALANI : Zor arazi şartlarında geyik ve vaşak avında kullanılmakta olup, iyi huylu ve itaatkar olmasından dolayı, insana eşlik eden bir köpek olarak da değerlidir.

GRİFFON

TARİHÇESİ : Hollandalı bir köpek yetiştiricisi tarafından, samur tazısı, setter, pointer ve spaniel ırkı köpeklerin çiftleştirilmesi ile 1870-1873 yılları arasında geliştirildi.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: (E) 55-60 cm., (D) 50-55 cm. Ağırlık: 23-27 kg. İri ve uzun bir başı, sakalları ve kalın kaşları bulunmaktadır. Gözleri iri, göz bebekleri mavi yada sarı, bakışları sakin ama canlıdır. Kulaklar: sarkık, boyun: uzun ve kırışıksız, Kuyruk: kesik ve yatay duruşlu, Bacaklar: güçlü ve kaslı, Tüyler: sert ve kabadır.
KARAKTERİ : Canlı, zeki, hareketli ve duyguludur.
KULLANIM ALANI : Olağanüstü gelişmiş bir koku alma duyusu vardır. Avda özellikle bıldırcın ve yaban tavşanı avında çok coşkuludur.

HARRİER

TARİHÇESİ : Greyhound, buldog ve tilki terrierinin çiftleştirilmesi ile geliştirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: 50 cm. Ağırlık: 40-46 kg. olan harrier sağlam dik duruşlu, hızlı, dayanıklı koku alma duyusu gelişmiş bir köpektir.Geniiş bir başı, sivri bir yüzü ve gelişmiş bir burnu vardır. Gözler: küçük oval, kulaklar V biçiminde yassı sarkık, Göğüs çok gelişmiş, kuyrukk orta uzunlukta, yüksek duruşlu, tüyler düz orta uzunlukta,Renkler: beyaz, sırtta siyah lekeli olup, bazıları tamamen siyahtır.
KARAKTERİ : Canlı, göz alıcı ve neşeli bir yapıya sahiptir.
KULLANIM ALANI : Tavşan ve tilki avında başarılıdır.

( İNGİLİZ SETTER )

TARİHÇESİ : Lawerack setter olarak da bilinir. İlk setter 1500 lü yıllarda fransa da, ispanyol ve fransız pointerlerinden elde edilmiştir. 300 yıl sonra britanya ya getirilmiş ve burada köpek yetiştiricisi edward lawerack tarafından yetiştirilerek günümüzdeki güzel karakterli haline dönüştürülmüştür..
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: (E) 56-62 cm., (D) 53-58 cm. ortalama ağırlık: 27-32 kg. biraz çıkık alınlı uzun bir başı vardır. Yüzü baş uzunluğunun yarısı kadardır. Gelişmiş ama sarkık olmayan dudakları vardır, alt ve üst çenesi tam olarak bitişiktir. İri siyah yada siyaha yakın bir burnu vardır. Gözler: iri, yumuşak bakışlı ela renklidir. Kulaklar: yumuşak kıvrımlı, sarkık, kuyruk hafif kıvrık saçaklı, tüyler düz ve ipeksidir, asla kıvrık olmaz. Ensesinde bacaklarında ve baldırında, uzun tüy saçakları vardır. İngiliz setterinin, siyah ve beyaz, beyaz ve limon, beyaz ve portakal, beyaz ve kestane yada üç renkli, siyah beyaz, kızıl olması tercih edilir. Az veya çok benekli yada çeşitli iriliklerde lekeli olabilir.
KARAKTERİ : Sakin, duyarlı, insan dostu ve duyguludur. Disiplinli, sabırlı ve ikna yolu ile eğitime çok yatkındır.
KULLANIM ALANI : Koku alma duyusu çok gelişmiş olduğundan, saatler önce geçmiş kokuyu dahi bulabilmektedir.Her türlü araziye, sularla kaplı olanlara bile uyum sağlayabilir, kötü hava koşullarına ve yaz sıcağına dayanıklı olup, her türlü avda kullanılabilir.

( İRLANDA SETTER )

TARİHÇESİ : İngiliz setterden daha eski bir köpek olduğu muhtemeldir. Bununla birlikte her iki setterin de ortak noktası, İspanyol pointeridir.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik:(E) 54-62 cm. (D) 52-60cm. ağırlık : (E) 18-22.5 kg.(D) 15-22 kg. Yüz uzunluğu, baş uzunluğunun yarısı kadar olmalıdır. Burun kanalı düzdür burnu koyu renk yada siyaha yakındır. Çeneleri tam olarak bitişiktir, Gözler, kestane yada koyu ela, kulaklar üçgen ince ve yumuşak, göğsü dar ve göğüs kemiği çıkıktır. yatay duran kuyruğu saçaklıdır. Tüyler: başı dışında uzun ve ipeksidir. Başındaki tüyler, kısa ve yumuşatır.Ayakları bile tüylerle kaplıdır. Renkler: Siyaha yakın kızıl, en ufak bir siyah iz olmaksızın parlaktır.
KARAKTERİ : Enerjik, duygulu, coşkulu, bağımsız. Yabancılara karşı hoş görülü değildir.
KULLANIM ALANI : Koku alma duyusu mükemmeldir. Her türlü arazi ve iklim koşullarına uyumlu olup, her türlü avda kullanılır.Sularla kaplı arazide bile çalışmaktadır.

( GORDON SETTER )

TARİHÇESİ : Kökeni hakkında bilinen, 17. yüzyılın sonunda Gordonlu iskoçya dükü 4. aliexander tarafından geliştirildi.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik:(E) 59-64 cm. (D) 56-61 cm. ağırlık :24-33 kg. yuvarlakça bir başı, biraz çıkık burun kanalı vardır.burun çok açık delikli siyah, çeneler güçlü, damağı siyah, gözler kahverengi, kulaklar: biraz sivr, düşük ve yassı, kuyruk: düz, ucu süvari kılıcı biçiminde, renkler: maun lekeli siyah, göğüste küçük beyaz lekeler olabilir.
KARAKTERİ : Zeki, gayretli, insan dostu
KULLANIM ALANI : İngiliz ve İrlandalı kuzenlerine kıyasla, daha az çevik ve yavaştır.Koku alma duyusu gelişmiştir, av getirme bakımından mükemmeldir. Çalılıklarda av özelliğinin yanında bataklıklarda da görevini iyi yapmaktadır. Çulluk avında başarılıdır.

( GOLDEN RETRİVER )

TARİHÇESİ : 19. yüzyılın ortalarında, İngiltere yi ziyaret eden bir rus sirkine mahsup, türü bilinmeyen altın tüylü köpeklerin, bloodhund ırkı ile çiftleştirilmesinden geliştirilmiştir.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik: (E) 58-61 cm., (D) 55-57 cm. ortalama ağırlık (E) 29-34 kg. (D) 27-32 kg. iri ve güçlü bir yüzü olup makas çenelidir. Gözler siya ve yumuşak ifadeli, kulaklar orta büyüklükte ve düşük boyun kaslı, göğüs geniş, uzun kuyruğu kıvrık değildir, bacakları; kemikli, baldırları kaslıdır.tüyler:altın ve krem renginin bütün tonları, kırmızımsı gölgeler kusur sayılır.
KARAKTERİ : Hareketli, uysal iyi huylu duygulu ve sevimlidir.
KULLANIM ALANI : Kara ve su avına yatkındır. İyi huylu olmasından dolayı aile köpeği olarak ta kullanılmaktadır. Çocuklara ve hatta bebeklere karşı çok sabırlı ve naziktir.

( LABRADOR RETRİVER )

TARİHÇESİ : Newfoundland’ ın yerlisi olan bu cins, 1800 yılında, labradordan gelen ingiliz gemileri ile büyük britanya ya getirildi.
ÖZELLİKLERİ : Yükseklik:47-55 cm. ağırlık :24-36 kg.. isağlam uzun bir başı, kalın bir burnu vardır. Makas çeneli olup, gözler kestane yada ela renklidir. Boyun: güçlü, kuyruğu, orta uzunlukta, kısa ve kalın bir tüy tabakası ile (samur kuyruk) kaplı, bacaklar kemikli ve sağlam yapılı, tüyler: sık, sert, dalgasız su geçirmeyen ikinci tüy tabakası vardır.Renkler: siyah, sarı, karaciğer kırmızısı olup, daima tek renktir.
KARAKTERİ : Canlı, duygulu ve sevimlidir.
KULLANIM ALANI : Bataklık ve sulu arazilerde avlanması mükemmeldir.Suya dalma alışkanlığı çok uzun zamandır bulunmaktadır.Soylu, sağlıklı ve dayanıklı bir köpektir. İnsanlarla ve özelliklede çocuklarla arası iyi olmasından dolayı aile köpeği olarak da iyi görmektedir.

VIZSLA

TARİHÇESİ : Bu ırkın türetildiği ırklar hakkında net bilgi yoktur, muhtemelen transilvanya tazısı sülalesinden gelmektedir. yakın zamanda kısa tüylü alman pointer ile normal pointerın kanı bu cinsin kanına karışmıştıır.
ÖZELLİKLERİ : Orta büyüklğkte göze çarpan dayanıklı yürüyüşlü elastik bir köpektir. Yükseklik: (E) 57-62 cm. (D) 53-58 cm. Ağırlık: 22-28 kg. köşeli bir yüzü koyu kahverengi burnu, gelişmiş çeneleri ve porselen beyazı dişleri vardır. gözleri tüylerinin rengini yansıtır. Kulaklar uzun sarkık uçlar yuvarlak, boyun: kaslı, sarkık değildir. Kuyruk 3 de 1 oranında kesik, bütün vücut gelişmiş kaslarla kaplıdır.Tüyler: kısa, bol ve vücuduna yapışık olup Renkler, koyu kum sarısının bütün tonları görülebilir. (kahverengi kusur kabul edilir.)
KARAKTERİ : Zeki, eğitilebilir, dengeli, itaatkar ve duygulu bir köpektir.
KULLANIM ALANI : Her türlü ava ve araziye uyum sağlamaktadır.

WEİMARANER

TARİHÇESİ : Kökeni hakkında net veriler bulunmamakla birlikte, normal pointer ile sarı pointerın eşleştirilmesinden elde edildiği muhtemeldir. Almanya kökenli olduğu söylenmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Güzel biçimli, orta büyüklükte bir köpektir.Yükseklik: (E) 59-70 cm, (D) 57-65 cm. Ağırlık: 32-38 kg. Geniş etsiz bir başı, uzun güçlü bir yüzü, siyah ve et renginde gözler amber, bakışları zeki, kulakları geniş ve uzun, uçları yuvarlak, kuyruk 2 yaşında 4 cm kadar kısaltılır. Bacaklar, uzun ve kaslı. Tüyler: kısa ve yumuşak, renkler: grinin bütün tonları, baş ve kulaklar, biraz daha açık renklidir.
KARAKTERİ : Canlı, neşeli, duygulu ve biraz inatçıdır.
KULLANIM ALANI : Dayanıklı olmasından dolayı her türlü avda kullanılır.

POİNTER

Familya: Av köpeği, avı işaret eden köpek
Diğer Adları: English Pointer, İngiliz Pointer, Poyıntır
Rengi: Kırmızımsı kahverengi; limon sarısı; siyah; turuncu; bu renklerin herhangi birisiyle baskın beyaz veya beyazla karışım
Çıkış Yeri: İngiltere
Çıkış Tarihi: 1600′ler
Orjinal İşlevi: Avı işaret etme
Günümüzdeki İşlevi: Avı işaret etme, avı işaret etme yarışmaları, arkadaş
Ortalama Ömür: 12-15 yıl
Kilo Erkek/Kilo Dişi: 25-34/20-29 kg
Boy Erkek/Boy Dişi: 64-71/58-66 cm